Techniek


Bezoekers van de site kunnen alle materialen op deze site downloaden of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik als ze zich ertoe verbinden de informatie niet te wijzigen of te vervormen, auteursrechten en handelsmerklogo's niet te verwijderen of te wijzigen. Alle materialen op de site zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik. Zonder schriftelijke toestemming mag geen enkel materiaal worden gekopieerd, gedistribueerd of verzonden voor commerciƫle doeleinden.Het behoudt zich de eigendoms- en intellectuele rechten voor op al het materiaal dat van deze site wordt gedownload. Het bedrijf heeft niet de intentie om via haar website persoonlijke of vertrouwelijke informatie van bezoekers te ontvangen. Houd er rekening mee dat alle verzonden informatie of materialen NIET als vertrouwelijk worden beschouwd, tenzij anders bepaald door deze regels of toepasselijke wetgeving. De informatie op deze site wordt geleverd "zoals ze is" zonder enige vorm van garantie, waarbij garanties van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid of niet-inbreuk worden uitgedrukt, gesuggereerd of inclusief, maar niet beperkt tot. De informatie op de site kan technische onjuistheden of spelfouten bevatten. De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt en kan ook op elk moment zonder kennisgeving de programma's die op de site worden beschreven bijwerken / verbeteren. De site bevat links naar andere sites die niet onderworpen zijn aan de regels, is niet verantwoordelijk voor de inhoud en alle updates of wijzigingen op deze sites, noch voor links van deze sites naar andere sites. Het toevoegen van een link aan een site impliceert geen goedkeuring of goedkeuring. Het materiaal op de site kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. geeft geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de materialen, evenals voor de nauwkeurigheid van alle adviezen, meningen, verklaringen en andere informatie die zich via de site bevindt of verspreidt. U begrijpt dat door te vertrouwen op meningen, adviezen, verklaringen, gegevens en andere informatie, u het risico alleen voor uzelf neemt. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken fouten en onnauwkeurigheden in enig gedeelte van de site zonder waarschuwing te corrigeren, om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de materialen, producten, programma's en diensten die op de site worden beschreven. Alle materialen en beschikbare software op de site worden gepresenteerd "zoals ze zijn", zonder enige verklaringen of garanties, die uitdrukken of suggereren, maar niet beperkt zijn tot, garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, en geen inbreuk. We zijn op de hoogte van fraude door onbevoegde derden die veel valse e-mails per e-mail hebben verzonden. Vervalste brieven beweerden bijvoorbeeld dat de afzenders een liefdadigheidsbijdrage, loterijwinsten of een baanaanbieding moesten ontvangen. We bevestigen dat geen van deze brieven gerelateerd is aan officiƫle promoties / vacatures, daarom ontkennen we onze houding ten aanzien van enige verplichtingen die worden aangegeven of voortvloeien uit deze brieven. Bovendien raden we aan om dergelijke brieven niet te beantwoorden en/of persoonlijke informatie te verstrekken.