Techniek


1.1. In dit privacybeleid worden de volgende termen gebruikt: 1.1.1. "Beheer van de internetsite (hierna de sitebeheer genoemd)" - geautoriseerde medewerkers om de site te beheren, handelend namens de naam van de organisatie die persoonlijke gegevens organiseert en (of) verwerkt, en ook de doeleinden van verwerking bepaalt persoonsgegevens, de samenstelling van te verwerken persoonsgegevens, handelingen (handelingen) die met persoonsgegevens worden uitgevoerd. 1.1.2. "Persoonlijke gegevens" - alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een specifieke of identificeerbare persoon (onderwerp van persoonlijke gegevens). 1.1.3. "Verwerking van persoonlijke gegevens" - elke actie (bewerking) of een reeks acties (bewerkingen) uitgevoerd met behulp van automatiseringstools of zonder gebruik van dergelijke tools met persoonlijke gegevens, inclusief verzameling, registratie, systematisering, accumulatie, opslag, verduidelijking (update, wijziging) , extractie, gebruik, overdracht (distributie, verstrekking, toegang), depersonalisatie, blokkering, verwijdering, vernietiging van persoonlijke gegevens. 1.1.4. "Vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens" is een verplichte vereiste voor de Operator of andere persoon die toegang heeft gekregen tot persoonlijke gegevens om de verspreiding ervan te voorkomen zonder de toestemming van het onderwerp van persoonlijke gegevens of andere gronden. 1.1.5. "Gebruiker van de internetsite (hierna de gebruiker genoemd)" - een persoon die via internet toegang heeft tot de site en de internetsite gebruikt. 1.1.6. "Cookies" zijn een klein stukje gegevens dat wordt verzonden door een webserver en wordt opgeslagen op de computer van een gebruiker, die de webclient of webbrowser naar de webserver verzendt in een HTTPS-verzoek telkens wanneer deze probeert de pagina van de overeenkomstige site te openen. 1.1.7. "IP-adres" is een uniek netwerkadres van een knooppunt in een computernetwerk gebouwd met behulp van het IP-protocol. 2. ALGEMENE BEPALINGEN 2.1. Het gebruik van de internetsite door de gebruiker betekent de aanvaarding van dit privacybeleid en de voorwaarden voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker. 2.2. In geval van onenigheid met de voorwaarden van het privacybeleid, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van de internetsite. 2.3. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de internetsite. Het internet heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor sites van derden waarnaar de gebruiker de links op de internetsite kan volgen. 2.4. Het sitebeheer controleert niet de juistheid van de persoonlijke gegevens die door de gebruiker van de internetsite worden verstrekt. 3. ONDERWERP VAN HET PRIVACYBELEID 3.1. Dit privacybeleid legt de verplichtingen vast van de administratie van de internetsite voor niet-openbaarmaking en voorziet in een regime voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die de gebruiker op verzoek van de sitebeheerder verstrekt bij registratie op de internetsite. 3.2. Persoonlijke gegevens die op grond van dit privacybeleid mogen worden verwerkt, worden door de gebruiker verstrekt door het registratieformulier op de internetwebsite in het gedeelte "Registratie" in te vullen en bevatten de volgende informatie: 3.2.1. achternaam, voornaam van de gebruiker; 3.2.2. telefoonnummer van de gebruiker; 3.2.3. e-mailadres (e-mail); 3.3. Het internet beschermt gegevens die automatisch worden verzonden bij het bekijken van advertentieblokken en bij het bezoeken van pagina's waarop een statistisch systeemscript ("pixel") is geïnstalleerd: ∙ IP-adres; ∙ informatie uit cookies; ∙ informatie over de browser (of ander programma dat toegang geeft tot de weergave van advertenties); ∙ toegangstijd; ∙ adres van de pagina waarop het advertentieblok staat; ∙ verwijzer (adres van de vorige pagina).